Geriye uyumlu olarak aşağıdaki hız ve CL değerlerinde çalışabilir.
2400 MHz CL17
2133 MHz CL15
1866 MHz CL14