Sabit sürücüm neden sürücünün etiketinde gösterilenden daha az kapasite bildiriyor?

26.05.2017

 Ondalık gösterimde bir kilobayt (kB) 1.000 bayt, bir megabayt (MB) 1.000.000 bayt, bir gigabayt (GB) 1.000.000.000 bayta, bir terabayt (TB) 1.000.000.000.000 bayta eşittir. 

1 kilobyte 1 kB 10^3 = 1,000 bytes

1 megabyte 1 MB 10^6 = 1,000,000 bytes

1 gigabyte 1 GB 10^9 = 1,000,000,000 bytes

1 terabyte 1 TB 10^12 = 1,000,000,000,000 bytes

1 petabyte 1 PB 10^15 = 1,000,000,000,000,000 bytes 

FDISK, BIOS, Windows ve macOS'un eski sürümleri(Mac OS X Leopard v10.5 ve öncesi) gibi programlar, ikili (taban 2) numaralandırma sistemini kullanır. İkili numaralandırma sisteminde bir megabayt 1.048.576 bayta, bir gigabayt 1.073.741.824 bayta, bir terabayt ise 1.099.511.627.776 bayta eşittir. 

Üründeki Kapasite (Ondalık)       Windows Karşılığı (İkili)

500 GB                                              465 GB

1 TB (1,000 GB)                                931 GB

2 TB (2,000 GB)                                1,862 GB

3 TB (3,000 GB)                                2,794 GB

4 TB (4,000 GB)                                3,725 GB

5 TB (5,000 GB)                                4,657 GB

6 TB (6,000 GB)                                5,587 GB

8 TB (8,000 GB)                                7,452 GB  

Bayt Birimleri

Yaygın önek

İkilik önek

Ad

Sembol

Ondalık

İkilik

Ad

Sembol

İkilik

kilobayt

KB

103

210

kibibayt

KiB

210

megabayt

MB

106

220

mebibayt

MiB

220

gigabayt

GB

109

230

gibibyte

GiB

230

terabayt

TB

1012

240

tebibayt

TiB

240

petabayt

PB

1015

250

pebibayt

PiB

250

eksabayt

EB

1018

260

eksbibayt

EiB

260

zettabayt

ZB

1021

270

zebibayt

ZiB

270

yottabayt

YB

1024

280

yobibayt

YiB

280